Ontwerp

Loopt u rond met ideeën om te gaan bouwen, maar weet u niet waar te beginnen? Heeft u bijvoorbeeld een kavel gekocht om het huis van uw dromen op te bouwen of wilt u iets wezenlijk veranderen aan de bestaande woning en komt u er zelf niet helemaal uit hoe? Ga dan eens met een architect om tafel. Een goede architect zal altijd proberen de oorsprong van uw wensen te achterhalen en te vertalen in een Programma van Eisen en Wensen (PvE&W). Dit document markeert de start van een boeiend en complex proces: bouwen.


De ontwerpfases

Ontwerpen is een dynamisch proces en als het goed is een wisselwerking tussen opdrachtgever en architect. Omdat elke ontwerpbeslissing van invloed is op een volgende ontstaan er gedurende het ontwerpproces steeds nieuwe ideeën en inzichten. Dat maakt werken met een architect zo leuk. U ziet uw wensen werkelijkheid worden op een manier die u zelf wellicht niet voor mogelijk had gehouden. Inventiviteit is een schoon goed!


Gedurende het proces bespreekt u op een aantal momenten met de architect of het ontwerp nog voldoet aan de oorspronkelijke uitgangspunten (PvE&W). Deze momenten markeren het einde van elke ontwerpfase.


Schets Ontwerp, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp en Technisch ontwerp

De presentatie van het Voorlopig ontwerp (VO) is voor beide partijen het spannendst, hier laten wij voor de eerste keer zien of wij al uw dromen, wensen en eisen hebben begrepen. Uiteraard zullen er nog wat opmerkingen zijn op het VO, deze worden door de architect meegenomen in de fase definitief ontwerp (DO). In deze fase werkt de architect het ontwerp verder uit en worden er keuzes over de materialen gemaakt.


Na de presentatie van het definitief ontwerp volgt de fase technisch ontwerp (TO). In deze fase wordt het ontwerp technisch uitgewerkt, zodat een omgevingsvergunning kan worden ingediend, en worden de tekeningen voorbereid voor de aanbesteding. De gemeente toetst of het ontwerp voldoet aan het bestemmingsplan, aan het Bouwbesluit en aan 'redelijke eisen van welstand'. Bij een positief advies kan de vergunning worden afgegeven.