Omgevingsvergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig, maar dit is niet altijd noodzakelijk. Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact met ons op.


OPAstijl kan u aangeven wat er nodig is om uw wensen te realiseren.


Vergunningsvrij (ver)bouwen

Wanneer blijkt dat u geen bouwvergunning nodig heeft, kunt u vergunningsvrij bouwen. Vergunningsvrij bouwen of verbouwen betekent dat u niet bent gebonden aan de regels van de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen. Soms bent u ook niet gebonden aan de regels van het bestemmingsplan. De regels van het Bouwbesluit blijven echter wel altijd voor u gelden.


Omgevingsvergunning

Het blijkt dat u een vergunning nodig heeft en dan? Wij kunnen de gehele aanvraag inclusief de benodigde documenten zoals tekeningen, formulieren en rapporten voor u verzorgen.


Bij een aanvraag krijgt u vaak te maken met welstandscommissie. Een welstandscommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert over de ingediende bouwplannen en de mate waarin deze in de omgeving passen. Het gebeurt regelmatig dat ingediende bouwplannen op basis van het welstandsadvies gewijzigd moeten worden. Daarom is het belangrijk om al in een vroeg stadium van het ontwerpproces contact op te nemen met de gemeente zodat er geen extra werkzaamheden en dus kosten gemaakt hoeven voor het wijzigen van u plannen.