Directievoering

Tijdens de realisatiefase van een project kunnen wij als uw vertegenwoordiger optreden in de vorm van directievoerder.


Directievoering betreft het vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het begeleiden van het bouwproces vanaf de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats tot en met de oplevering. Binnen vooraf overeengekomen bevoegdheden bewaakt OPAstijl dan uw belangen. Wij stellen ons ten doel om het bouwproces optimaal aan te sturen en de communicatie tussen de betrokken partijen te bevorderen. Wij zien erop toe dat de gemaakte afspraken met adviseurs en aannemers in uitvoering, tijd en geld worden nagekomen.


De directievoerder draagt eveneens zorg voor een goede kwaliteit volgens het contract en documenteert tot en met de oplevering van het project. Onder directievoering verstaan wij o.a.: inrichten van projectorganisaties, organiseren en bijwonen van bouwvergaderingen, toezicht op en aansturen van de uitvoering, bewaken begroting en behandelen meer- en minderwerk, adviseren met betrekking tot betalingstermijnen, verzorgen van oplevering alsmede het begeleiden van de nazorg.