Advies

Naast ontwerp en begeleiding levert OPAstijl ook advisering op het gebied van onder andere energie.


OPAstijl is gecertificeerd in het afgeven van Energielabels en het geven van een Maatwerkadvies. Wilt u uw woning energiezuiniger, duurzamer en/of behaaglijker maken, maak dan een afspraak en laat u adviseren over de mogelijkheden.


Onze aanpak van maatregelen om uw woning te verbeteren bestaat uit een drie-stappen-aanpak met als uitgangspunt:

1.Het beperken van de energievraag

  1. Isoleren van bouwkundige constructies

  2. toepassen van kierdichting

  3. toepassen van warmte-terug-winning (WTW) op ventilatielucht

2.Gebruik duurzame energie

  1. toepassen zonneboiler t.b.v. ruimteverwarming en warmwater

  2. toepassen van zonnepanelen

  3. toepassen van warmtepomp

3.Efficiënt gebruik fossiele brandstoffen

  1. toepassen van installaties met hoog rendement

  2. toepassen van lage-temperatuur-verwarming (LTV) voor optimaal rendement van de installatie

  3. toestellen van goede regelingen (bijv. vraaggestuurde ventilatie)


Op deze wijze krijgt u een betere en energiezuinige woning en draagt u een steentje bij aan de CO2-reductie en een beter klimaat. Daarnaast levert het u een lagere energierekening op!